Wypisz   Dopisz
                  
 
Aktualności
 
Miasto
 
Załatw sprawe
 
Samorząd
 
Honorowi Obywatele Miasta
 
Ogłoszenia
 
Przetargi
 
Kontakt
 
Informator teleadresowy
  Imprezy
  Szlaki turystyczne
  Baza noclegowa
  Baza gastronomiczna
  Baza rekreacyjna
  Wyciągi narciarskie
  Gorczański Park Narodowy
  Region Mszana
 


Bieżące przetargi

 

 

Wyniki przetargów

Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"

Przetarg nieograniczony "Obejście centrum Mszany Dolnej - remont ulic: Ogrodowej i Marka"

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi"

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy – Miasto Mszana Dolna (nominowanego w PLN) w wysokości 899.000,00 zł z przeznaczeniem na:
- „Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu na 2009r.”

Budowa hali sportowej w Mieście Mszana Dolna

Remont po powodzi dróg miejskich w Mszanie Dolnej:
- ul. Spadochroniarzy boczna do Sutorów w km 0+600-0+725
- ul. Matejki do przejazdu kolejowego w km 0+000-0+200
- ul. Żeromskiego w km 0+000-0+070
- ul. Krakowska boczna do os. Krupciówka (koło P.Wydry) w km 0+260-0+390
- ul. Zarabie boczna do P.Gacek w km 0+000-0+560
- ul. Orkana boczna wjazd przy posesji P.Kuziak w km 0+000-0+417
- ul. Marka boczna koło posesji P.Zając w km 0+000-0+100
- ul. Ogrodowa na Stacją PKP w km 0+000-0+100
- łącznik Krakowska – Starowiejska obok myjni P.Żądły w km 0+000-0+077

 

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizacją zadania związanego z budową hali sportowej w Mieście Mszana Dolna"

 

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna

Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna

II Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna

Remont po powodzi dróg miejskich w Mszanie Dolnej:ul. Marka od km 0+900 do km 1+200, ul. Spadochroniarzy od km 1+180-km 1+330 i od km 2+200 – km 2+350, ul. Szymanowskiego od km 0+000 do km 0+095, ul. Zarabie – do Bieli od km 0+000 do km 0+400, ul. Leśna – boczna od klina (od rozwidlenia)od km 0+030 do km 0+295

II Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Miasta Mszana Dolna

Zobacz więcej wyników przetargów

 
wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku  
Created by Telenext