"Pod Lubogoszczą"

 

 pod LUBOGOSZCZĄ

         

2010

 

    Numer 1/2010

 

 2009  

    Numer 1/2009           Numer 2/2009 

 

 

    Numer 3/2009           Numer 4/2009

 

  2008 

 

    Numer 1/2008           Numer 2/2008 

    Numer 3/2008          Numer 4/2008

Kwartalnik „Pod Lubogoszczą”
Wydawany przez Samorząd Miasta Mszana Dolna
Redaguje zespół: Piotr Armatys, Michał Baran,  Agnieszka Józefiak.
Opracowanie graficzne i skład:
dtplux@gmail.com

Adres redakcji:
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-22
fax: (018) 331-15-55
e-mail:
gazeta@mszana-dolna.pl

   Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania artykułów i korespondencji oraz opatrywania ich własnymi tytułami.  


 

print drukuj
Created by TelePoland 2005