Wypisz   Dopisz
                  
 
Aktualności
 
Miasto
 
Załatw sprawe
 
Samorząd
 
Honorowi Obywatele Miasta
 
Ogłoszenia
 
Przetargi
 
Kontakt
 
Informator teleadresowy
  Imprezy
  Szlaki turystyczne
  Baza noclegowa
  Baza gastronomiczna
  Baza rekreacyjna
  Wyciągi narciarskie
  Gorczański Park Narodowy
  Region Mszana
 
W nagłych sytuacjach:

Pogotowie Ratunkowe
Całodobowy dyżur w Mszanie Dolnej
tel. 999(018) 331-23-00       

Policja
Komisariat Policji
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. 997(018) 331-00-07       
Komendant: podinsp. Marek Szczepański
Kontakt mailowy z Policją:                             kp.mszanadolna@limanowa.policja.gov.pl

Straż Pożarna
Ochotnicza Straż Pożarna w Mszanie Dolnej
Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego
ul. Matejki 3
34 - 730 Mszana Dolna
tel. 998, (018) 331-00-08       
e-mail:
osp@kwi.pl
Prezes: Stanisław Antosz

Straż Miejska
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-22  wew. 211 lub tel. komórkowy 0 608085133 (także w soboty i niedziele)
fax: (018) 331-15-55

Wodociąg miejski
tel. (018) 331-00-62       

Oczyszczalnia
Górna Raba sp. z o.o.
ul. Krakowska 27 e
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-03-24       

Posterunek Energetyczny
ul. Starowiejska 58
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-03-42       

Posterunek Gazowy
ul. Fabryczna 4
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-26-60        
 

Jednostki organizacyjne miasta:

Urząd Miasta
ul. Piłsudskiego 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-22       
fax: (018) 331-15-55
e-mail:
miasto@mszana-dolna.pl
www.mszana-dolna.pl
NIP: 737-10-08-784
REGON: 000525487
Burmistrz: Tadeusz Filipiak
Czynne w godzinach: poniedziałek: 8.00-16.00
Wtorek-piątek: 7.30-15.30
Konto: 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037
Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(świadczenia rodzinne)
ul. Starowiejska 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (18) 331-00-84       
fax: (18) 331-05-41
Kierownik: Sabina Kogut
Czynne w godzinach:  poniedziałek: 8.00 – 16.30
wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 15.30

 

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Jana Pawła II 1
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-00-11       
e-mail:
mok@mszana.pl
Dyrektor MOK: Piotr Armatys
Kino "LUBOŃ"
Czynne w godzinach:
środa-czwartek 11.00–19.00,
piątek- niedziela 13.00-21.00 

Biblioteka Miejska
ul. Piłsudskiego 58
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-11-25       
poczta@biblioteka.mszana-dolna.pl
Dyrektor: Małgorzata Mucha
Poniedziałek, środa, piątek  11.00 - 19.00
Wtorek, czwartek  8.00 - 15.00

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
ul. Piłsudskiego2
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-04-41       
Dyrektor: Agata Dudzik

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Starowiejska 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-00-62       
Dyrektor: Stanisław Malec

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Matejki 13, 34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-00-28       
Kierownik: lek. med. Anna Majchrzak

Szkoły i przedszkola miejskie

Przedszkole Nr 1
ul. Leśna 10
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-00-58       
Dyrektor: Józefa Łabuz

Przedszkole Miejskie Nr 2
 ul. Orkana 12
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-64       
e-mail: przedszkoleorkana@gmail.com
http://mp2mszanadolna.edupage.org/
Dyrektor: Teofila Latoś

Zespół Szkół Miejskich nr 1
ul. Sienkiewicza 2
34-730 Mszana Dolna
tel./fax. (018) 331-01-01       
sekretariatsp1@op.pl
http://www.zsm1.mszana-dolna.pl/
Dyrektor: Anna Górska

Zespół Szkół Miejskich nr 2
ul. Rynek 21
34-730 Mszana Dolna
tel./fax. (018) 331-00-01       
sekretariat@sp2md.no-ip.org
http://sp2md.no-ip.org/
Dyrektor: Józefa Łabuz

Szkoły i przedszkola pozostałe

Przedszkole Zgromadzenia ss. Franciszkanek Rodziny Maryi p.w. bł. Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego
tel. (0-18) 331-00-91       
ul. Kolbego
34-730 Mszana Dolna
Dyrektor: s. Małgorzata Kapłon
strona www:
http://przedszkolefrm-mszanadolna.pl/
e-mail: frmprzedszkole@gmail.com

Szkoły ponadgimnazjalne

Zespół Szkół Nr 1
ul. Matejki 11
34-730 Mszana Dolna
tel./fax. (018) 331-02-83, 331-04-63 w godz. 8 00 – 15 00
zs1mszan@ids.pl
www.zs1.mszana-dolna.ids.pl
Dyrektor: Elżbieta Magierska

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 
ul. Starowiejska 4
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-90-40, 331-90-41
tel./fax. 331-01-98
e-mail: sekretariat@zsti.edu.pl

www.zsti.edu.pl
Dyrektor: Andrzej Dębski

Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych
ul. inż. Józefa Marka 2
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-01-35       
e-mail:
zso@mszana.com.pl
www.zsomszana.prv.pl 
Dyrektor: Halina Bubiłek

Parafie

Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła
Proboszcz: ks. Jerzy Raźny
ul. Jana Pawła II 1, 34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-00-87       

Msze święte:
niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00,15.00,18.00, 19.00 (w wakacje),
dni powszednie: 6.30,7.00,18.00, 19.00 (w wakacje).

Parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego
Proboszcz: ks. Stanisław Parzygnat
Plac św. Siostry Faustyny 1, 34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-91-93       
Msze święte:
niedziele i święta: 7.00, 9.00, 10.30, 17.00, 20.00 (dodatkowo w wakacje)
dni powszednie: 6.30, 18.00


Apteki - dyżury do godz. 22.00 w roku 2009  

Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 11
34-730 Mszana Dolna
tel. 33-12-330

05.01. – 11.01.
02.02. – 08.02.
02.03. – 08.03.
30.03. – 05.04.
27.04. – 03.05.
25.05. – 31.05.
22.06. – 28.06.
20.07. – 26.07.
17.08. – 23.08.
14.09. – 20.09.
12.10. – 18.10.
09.11. – 15.11.
07.12. – 13.12.

Apteka Prywatna ul. Piłsudskiego 20
34-730 Mszana Dolna
tel. 33-10-029

12.01. – 18.01.
09.02. – 15.02.
09.03. – 15.03.
06.04. – 12.04.
04.05. – 10.05.
01.06. – 07.06.
29.06. – 05.07.
27.07. – 02.08.
24.08. – 30.08.
21.09. – 27.09.
19.10. – 25.10.
16.11. – 22.11.
14.12. – 20.12.

Apteka Mszańska ul. Jana Pawła II 4
34-730 Mszana Dolna
tel. 33-12-411

19.01. – 25.01.
16.02. – 22.02.
16.03. – 22.03.
13.04. – 19.04.
11.05. – 17.05.
08.06. – 14.06.
06.07. – 12.07.
03.08. – 09.08.
31.08. – 06.09.
28.09. – 04.10.
26.10. – 01.11.
23.11. – 29.11.
21.12. – 27.12.
Apteka Prywatna ul. M. Kolbego 14
34-730 Mszana Dolna
tel. 33-10-249

26.01. – 01.02.
23.02. – 01.03.
23.03. – 29.03.
20.04. – 26.04.
18.05. – 24.05.
15.06. – 21.06.
13.07. – 19.07.
10.08. – 16.08.
07.09. – 13.09.
05.10. – 11.10.
02.11. – 08.11.
30.11. – 06.12.
28.12. – 03.01

Apteki - dyżury do godz. 22.00 w roku 2010

Apteka „Vita”
ul. Piłsudskiego 11
34-730 Mszana Dolna
 tel. (18)33-12-330
Apteka Prywatna
ul. Kolbego 14
34-730 Mszana Dolna tel. (18)33-10-249

Apteka „W Galerii” 
ul. Starowiejska 4c
34-730 Mszana Dolna
tel. (18)26-91-619
Telefon czynny całą dobę: 501-15-85-41

Apteka Prywatna
ul. Piłsudskiego 20
34-30 Mszana Dolna
tel. (18)33-10-029

01.01. – 07.01.
12.02. – 18.02.
26.03. – 01.04.
07.05. – 13.05.
18.06. – 24.06.
30.07. – 05.08.
10.09. – 16.09.
22.10. – 28.10.
03.12. – 09.12.

15.01. – 21.01.
26.02. – 04.03.
09.04. – 15.04.
21.05. – 27.05.
02.07. – 08.07.
13.08. – 19.08.
24.09. – 30.09.
05.11. – 11.11.
17.12. – 23.12.

08.01. – 14.01.
22.01. – 28.01.
05.02. - 11.02.
19.02. – 25.02.
05.03. - 11.03.
19.03. - 25.03.
02.04. – 08.04.
16.04. – 22.04.
30.04. – 06.05.
14.05. – 20.05.
28.05. – 03.06.
11.06. – 17.06.
25.06. – 01.07.
09.07. – 15.07.
23.07. – 29.07.
06.08. – 12.08.
20.08. – 26.08.
03.09. – 09.09.
17.09. – 23.09.
01.10. – 07.10.
15.10. – 21.10.
29.10. – 04.11.
12.11. – 18.11.
26.11. – 02.12.
10.12. – 16.12.
24.12. - 30.12.

29.01. - 04.02.
12.03. - 18.03.
23.04. - 29.04.
04.06. - 10.06.
16.07 – 22.07.
27.08 -02.09.
08.10. - 14.10.
19.11. - 25.11.
31.12 – 06.01.2011


Pozostałe

Urząd Gminy Mszana Dolna
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-00-09       
fax. (0-18) 331-12-42
www.mszana.pl

Wójt: Tadeusz Patalita

Starostwo Powiatowe
Oddział Zamiejscowy Wydziału Budownictwa i Architektury
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-98-08       

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Spadochroniarzy 6
34-730 Mszana Dolna
tel.(0-18) 331-98-11       

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
ul. Fabryczna 3
34-730 Mszana Dolna
tel. biuro, dyrekcja: (018) 331-00-15       
internat: (018) 331-01-67, warsztaty: (0-18) 331-01-44
Dyrektor: Małgorzata Wróbel

Urząd Pocztowy
ul. Kolbego 3
34-730 Mszana Dolna
tel. (0-18) 331-02-00,

Sąd Rejonowy w Limanowej
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Fabryczna 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-02-04       

Kancelaria Notarialna
ul. Fabryczna 6
34-730 Mszana Dolna
tel. (018) 331-06-19       

Bankomat PKO BP
ul. Fabryczna 2
czynny 24 h/dobę

Bankomat BPH
ul. Kolbego 2
czynny 24 h/dobę

Bankomat Banku Spółdzielczego
ul. Spadochroniarzy 2
czynny 24 h/dobę
 

 

 

 

 

 

wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku  
Created by Telenext